Profesjonalne dochodzenie roszczeń

 • Wojewódzkie komisje lekarskie

  18-02-2012

  Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęły działalność wojewódzkie komisje lekarskie, do których poszkodowani pacjenci mogą kierować wnioski o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Wniosek podlega opłacie w kwocie 200 zł, którą uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Maksymalna kwota świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) przyznana w trybie postępowania przed wojewódzką komisją lekarską wynosi:
  - w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – 100 000 zł,
  - w przypadku śmierci pacjenta – 300 000 zł

 • Odszkodowania za Wypadki w Niemczech, Holandii, we Włoszech i Anglii

  06-03-2011

  Mamy przyjemność poinformować, że od dnia 1 stycznia 2011 r. nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań za wypadki mające miejsce na terytorium Niemiec, Holandii, Włoch i Anglii. Dzięki współpracy naszych prawników i  zagranicznych adwokatów  jesteśmy w stanie skutecznie wyegzekwować wszelkie roszczenia na rzecz osób poszkodowanych w następujących wypadkach:
  - wypadki w pracy
  - wypadki w rolnictwie
  - wypadki komunikacyjne


 • Dlaczego warto zlecić nam dochodzenie roszczeń?

  29-04-2010

  - Nie pobieramy żadnych opłat z góry

  - Działamy szybko, profesjonalnie i skutecznie

  - Posiadamy wykwalifikowaną kadrę prawniczą

  - Stosujemy przejrzyste zasady współpracy

  - Przyjmujemy do realizacji sprawy z całej Polski